Ako sprístupniť povalu pasívneho domu?

Podkrovné priestory dnes nezriedka nájdeme aj v pasívnych a nízkoenergetických domoch. Pre zachovanie energetickej stability domu je však nutné prístup do týchto priestorov riešiť pomocou sťahovacích schodov so zodpovedajúcimi izolačnými vlastnosťami.

Ako sprístupniť povalu pasívneho domu?
Ako sprístupniť povalu pasívneho domu?

„Povalové sťahovacie schody pre pasívne a nízkoenergetické domy majú normou stanovenú maximálnu hodnotu tepelného prestupu U = 0,8 W / m2.K. Konštrukcia sťahovacích schodov ARISTO má hodnotu tepelného prestupu U = 0,66 W / m2.K, čo je ešte pod normovanou hodnotou u pasívnych domov. Takto nízkeho tepelného prestupu bolo docielené izolačnou minerálnou vatou a tiež pridaním horného zatepleného veka, ktoré sa otvára súbežne so spodným,“ uvádza Petr Paksi, obchodný riaditeľ spoločnosti z Přerova, ktorá sa zaoberá výrobou sťahovacích podkrovných schodov už takmer tridsať rokov.

Podkrovné schody ARISTO sú tvorené sťahovacím rozkladacím rebríkom, ktorého tiaž zmierňujú ťažné pružiny, ktoré zaručujú, aby pri otváraní veka nedošlo k prudkému vysunutiu schodov a prípadnému zraneniu osoby, ktorá schodmi manipuluje. Schody ARISTO sú navyše v protipožiarnej úprave, oheň neprepustia celých 45 minút. Veľkosť otvoru, ktorým sa bude do podkrovných priestorov vstupovať aj dĺžka samotných schodov sú variabilné.

Komerčný článok